Småbarnsgruppen

Föräldrar med yngre barn, 0-3 år, kan komma och umgås med andra svenskar. Vi har leksaker lämpliga för småbarn och

i denna grupp har föräldrarna ansvaret för sina barn. Tillåter vädret är vi ofta ute och leker i den fina trädgården.

 

Lille Skutt

Assistent: Föräldrarna till barnen i denna klass, tar själva hand om planeringen.

Barnen i denna klass är mellan 3 och 4 år. Denna klass har en lärarassistent, för att föräldrarna är med sina barn i denna klass.

De målar, pysslar och sjunger svenska sånger.

 

Småtrollen                                                                                                                                                                      

I Småtrollen är barnen mellan 4-5 år. Målet är att hjälpa barnen att utveckla sitt svenska språk, både att förstå och prata

genom att göra olika aktiviteter så som pyssla, sjunga, läsa sagor och leka lekar. Vi försöker också förmedla den svenska

kulturen, med traditionella lekar och sånger.

 

Emil och Pippi

I denna klass lär sig eleverna om olika basyrken och om växter, färger, djur och natur. Olika högtider såsom födelsedag, mors dag, fars dag osv. I grammatiken ingår substantiv, verb och adjektiv. Dom lyssnar på sagor,diskuterar och återberättar.

 

Mumintrollen

I klassen Mumintrollen är barnen mellan åldrarna 6-8 år. Klassen fungerar som en bro mellan de lekbaserade yngre klasserna och de akademiskt inriktade äldre klasserna. Då undervisningen fortfarande är mestadels lekbaserad så får barnen nu möjlighet att utveckla sina skriv och läskunskaper i grundnivå. Vi arbetar också mycket med svenskt tal genom diskutioner, sagor och sång.

 

Polkagrisarna

I Polkagrisarna så studerar barnen Astrid Lindgren och alla barnböcker som hon skrev. De lär sig om familj, släkt, hus och hem. Siffror upp till 1000. Kläder och fritid. I grammatiken ingår substantiv, adjektiv och verb (inkl. Imperfekt, pluskvamperfekt, futurum, adverb och prepositioner).

 

Älgarna

I denna klass får eleverna möjlighet att arbeta med olika slags texter och ämnen. Eleverna uppmuntras att självständigt

använda sitt språk i tal och skrift, samtidigt som vi utvecklar språket genom att utöka ordförådet och arbeta med

stavning, uttal och grammatik i olika sammanhang.

 

Kungsörnarna

 

 

 

 

Välkommen till Svenska skolan i Brighton

small english small swedish

Klasser